v0.3.0

Zaujali sme Vás?
Zobraziť kontaktné údaje
  Dátum dokončenia: 09.09.2014
Update modulu
Tasks V detaile tasku sa administrátorom zobrazuje história stavov tasku.
Tasks V histórii tasku sa zobrazuje čas, ako dlho bol v danom stave.
Tasks Meranie času, ako dlho trvalo splniť zadanie. Pridal sa ping servera, aby počas behu hodiniek nedochádzalo k strate session prihláseného používateľa.
Tasks Na jednej úlohe môžu pracovať viacerí používatelia. Je možné dať odhadnúť task rôznym ľuďom a projektový manažér sa rozhodne komu dá zapracovať zadanie. Klientovi sa zobrazí iba tá odhadnutá cena, ktorú sa rozhodne manažér zobraziť, prípadne sa zobrazuje súčet všetkých cien pracovníkov, ktorí na danej úlohe budú pracovať.
Tasks Formulár na odhadnutie ceny pre pracovníka, manažér a majiteľ si cenu pridajú kedykoľvek, kým to stav tasku povoľuje. V nastaveniach sa určuje provízia pre jednotlivé úrovne vo firme.
Tasks Odstrániť pracovníka z tasku je možné dvomi spôsobmi. Keď ho odstránim, či už jedným alebo druhým spôsobom, zmaže sa jeho suma.
Discussion Každý pracovník môže určiť, či sa má komentár zobraziť iba pracovníkom alebo aj klientovi.
Discussion V prípade, keď je v tasku veľké množstvo komentárov, klient môže označ vlákna komentárov ako doriešené a tým ho posunúť pod nedoriešené.
User groups Doplnené kontroly, či si môže daný používateľ zobraziť task.
Tasks Zo všetkých komentárov a názvu tasku sa generuje text, v ktorom sa vyhľadáva.
Bugfix
Tasks V hlavnom filtri na úvodnej stránke taskmanu sa medzi položkami vybavuje, zobrazujú aj mená klientov.