v0.1.0

Zaujali sme Vás?
Zobraziť kontaktné údaje
  Dátum dokončenia: 01.01.2014

Taskman je nadstavbou nad pôvodnou aplikáciou, ktorá slúžila na vlastnú evidenciu prác a fakturáciu klientom. Boli pridané moduly z CMS Airis, najmä správa používateľov a nastavovanie ich práv.

Každý používateľ je priradený konkrétnemu klientovi, môže pridávať a sledovať stav úloh.

Nový modul
Users Zoznam a správa používateľov.
User groups Vytvorené skupiny používateľov a možnosť nastavovať práva.
Incomes Prehľad o denných zárobkoch.
Update modulu
States Evidencia stavov a možnosť definovať workflow.
Invoices Prehľad nevyfaktúrovaných úloh pre každú skupinu používateľov.