Informácie o Taskman

Taskman je LAMP aplikácia postavená na rovnakom frameworku ako CMS Airis. Pri vývoji boli použité najnovšie web technológie: Apache 2.4, MySQL 5.5, php 5.6. Použité boli aj externé knižnice: Zend Framework, jQuery, ... Využívať ho je možné a funguje vo všetkých druhoch internetových prehliadačov. Neustále vychádzajú nové aktualizácie, o ktorých Vás informujeme v sekcii Verzie.

Aktuálna verzia

Taskman 0.4.3 04.07.2014
Taskman 0.4.4 (dev) 0%
0 % Complete (success)

Task manager

Aplikácia slúžiaca na evidenciu práce, zadaní, kalkulácií, požiadaviek klientov na živnostníkov, malé a stredné firmy. Sprehľadňuje prácu, napomáha dodržaniu termínov, uľahčuje a sprehľadňuje komunikáciu s klientom. Obsahuje rôzne moduly a nástroje, pomocou ktorých môžete nahradiť používané jednoúčelové aplikácie.
Zaujali sme Vás?
Zobraziť kontaktné údaje