Informácie

Taskman je LAMP aplikácia postavená na rovnakom frameworku ako CMS Airis. Pri vývoji boli použité najnovšie web technológie: Apache 2.4, MySQL 5.5, php 5.6. Použité boli aj externé knižnice: Zend Framework, jQuery, ... Využívať ho je možné a funguje vo všetkých druhoch internetových prehliadačov. Neustále vychádzajú nové aktualizácie, o ktorých Vás informujeme v sekcii Verzie.
Zaujali sme Vás?
Zobraziť kontaktné údaje

Taskman je nástroj, pomocou ktorého môžu živnostníci, malé a stredné firmy komunikovať so svojimi klientmi, o prácach, ktoré klienti vyžadovali. Jednotlivé zadanie sú prehľadne zaradené do kategórii podľa stavu a priority. Uplatnenie je široké, je vhodný na využitie v rôznych oblastiach.

Je určený najmä na sprehľadnenie komunikácie s klientmi, nastavovanie priorít prác, rozvrhnutie veľkého množstva prác na etapy, sledovanie stavu spracovania prác a tiež majiteľom a manažérom pomáha riadiť spoločnosť a skupiny zamestnancov.

Okrem riadiacej funkcie má v sebe zabudovaný odmeňovací systém, fakturačný modul, ktorý vytvára faktúry priamo z klientových požiadaviek. Umožňuje pracovníkom a manažérom sledovať priemerné zárobky, efektivitu pracovníkov, príjmy a výdavky.

Systém poskytujeme zdarma na našich serveroch, účtujeme iba za diskový priestor a chod servera. Rozvoj a smerovanie konzultujeme s používateľmi, ktorí aplikáciu využívajú. Taskman je možné rozširovať podľa klientových požiadaviek a vytvárať do neho nové nástroje šité na mieru.

V prípade ďalších otázok nás kontaktujte.