v0.2.0

Zaujali sme Vás?
Zobraziť kontaktné údaje
  Dátum dokončenia: 06.05.2014
Update modulu
Tasks Používatelia môžu byť zároveň klientmi aj pracovníkmi. Nie sú potrebné viaceré používateľské účty na sledovanie a vybavovanie taskov.